Inici arrow Noticies CEG arrow CEG arrow Eleccions al C.E.G. 2010
Eleccions al C.E.G. 2010 PDF Print E-mail
Escrit per C.E.G   
Set 11, 2010 at 10:20 PM
ELECCIONS AL CENTRE EXCURSIONISTA
GARRIGUENC (CEG)

ELECCIONS AL CENTRE EXCURSIONISTA GARRIGUENC (CEG)
La Garriga, juliol 2010
La Junta Directiva del Centre Excursionista Garriguenc, tal com preveuen el seus Estatuts en els articles 10 al 30 del Capítol 4, convoca eleccions a càrrecs directius segons els següents punts:
a) els llocs vacants que s'hauran de cobrir són els corresponents a President, Sots-president, Tresorer i Secretari.
b) les actuacions del procés electoral es regirà pel calendari següent:


DATA         FASE
3-09-2010   Convocatòria d'Eleccions al Centre Excursionista Garriguenc.
3-09-2010  
Sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral (3 titulars més 1suplent)
10-09-2010 Presa de possessió i constitució formal de la Junta Electoral. Elecció del President
                  de la Junta Electoral d'entre els seus membres.


Del 3 al 14-09-2010
Exposició del Cens Electoral Provisional i, si escau, presentació de Reclamacions
contra el Cens Electoral.


17-09-2010
Resolució de les reclamacions presentades contra el Cens Electoral i publicació del
Cens Electoral Definitiu.


Del 17 al 24-09-2010
Presentació i difusió per mitjà del plafó d'anuncis del local social, de les
candidatures als càrrecs elegibles.


01-10-2010
Presentació de Reclamacions, resolució i proclamació de les candidatures
definitives.


15-10-2010
Elecció dels càrrecs per sufragi directe, escrutini dels vots emesos i proclamació
dels candidats electes.


19-10-2010 Comunicació certificada al Registre d'Entitats Esportives i a la Federació.


22-10-2010 Presa de possessió de la nova Junta Directiva.


D'acord amb el que preveuen els estatuts del C E G en l'articulat corresponent, es convoca
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES a la seu social de can Queló, el divendres, 15 d'octubre de 2010 a les 21'30 hores en rimera convocatòria i a les 22 en segona, amb el següent
 
ORDRE DEL DIA:
Punt únic. Votació per a ocupar els càrrecs de la nova Junta Directiva.
Josep Casanova i Puig
President
Last Updated ( Dec 19, 2013 at 11:55 AM )